HIMBAUAN COVID

Terdapat Himbauan Civid 19 sebelum masuk ruang pelayanan
dan adan test PCR sebelum masuk ruang pelayanan